PSYCHOLOG

Badanie psychologiczne z opisem

200 zł

Konsultacja psychologiczna

80 zł

Badanie więzi rodzinnych

80 zł

Badanie gotowości szkolnej

200 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Zajęcia psychologiczne

45 zł

80 zł

Zajęcia -mutyzm wybiórczy

45 zł

80zł

TUS (Trening umiejętności społecznych)

40 zł

 

LOGOPEDA

Diagnoza z opisem

200 zł

Konsultacja logopedyczna

80 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Zajęcia logopedyczne

45 zł

80 zł

 

PEDAGOG

Diagnoza 0-9 r. ż (KORP)

200 zł

Konsultacja pedagogiczna

80 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Zajęcia pedagogiczne

45 zł

80 zł

Zajęcia pedagogiczne z terapią ręki

45 zł

80zł

 

FIZJOTERAPEUTA

Ocena postawy z opisem

120 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna

80 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Rehabilitacja

45 zł

80 zł

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza z opisem

300 zł

Konsultacja ( ryzyko zaburzeń integracji sensorycznych)

80 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Zajęcia integracji sensorycznej

45 zł

80 zł

 

TERAPIA SŁUCHU

NEUROFLOW

Diagnoza (wywiad, badanie słuchu, diagnoza 8-12 rok życia) 200 zł
Diagnoza (wywiad, badanie słuchu, diagnoza 4-6 rok życia) 150 zł
Diagnoza między etapami 100 zł
I etap Neuroflow 270 zł
II etap Neuroflow 260 zł
III etap Neuroflow 250 zł

Zajęcia

30 min.

Zajęcia 45 zł

 

DYSLEKSJA

Badanie zagrożenia dysleksją (badanie+opis)

120 zł

Badanie dysleksji z opisem

300 zł

Zajęcia

30 min

45 min.

Zajęcia

45 zł

80 zł