Aktualne szkolenia :
19-20.05.2018 r. – „INPP- szkolenie podstawowe”. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z występowaniem niektórych odruchów po typowym okresie ich zaniku i konsekwencji tego w związku z funkcjonowaniem dziecka w szkole. Zapoznanie się z narzędziami do diagnozowania problemów oraz pokazanie sposobu ich wykorzystania. Zapoznanie się z Programem ćwiczeń Integrujących dla szkół oraz jego przetrenowanie. Kontakt pod nr tel. 661 148 669

22 marca 2018 r. godz. 17.30 – Szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu ogólnodostępnym – kogo dotyczy? Jak realizować zalecenia z orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?”. Prowadzące: Danuta Pietroszek – pedagog / oligofrenopedagog, Patrycja Mikołajec – pedagog/oligofrenopedagog

2 marca 2018 godz.16.30 – Szkolenie „Diagnoza NEUROFLOW i terapeutyczne wsparcie dzieci z APD czyli trening funkcji słuchowych u dzieci”. Prowadząca – Julia Pytel (neurologopeda, pedagog, surdopedagog, terapeuta SI)

29.09.2017 godz. 16.30 – Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od września 2017 w sprawie WWRD

27-29.10.2017 – Terapia Ręki Plus – prowadzone przez mgr Jacek Szmalec MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEN

projekt „RAZEM LEPIEJ” – cykliczne warsztaty dla dzieci i rodziców WWRD – terminy podawane na plakatach informacyjnych

Projekt „KAWIARENKA WARSZTATOWA” – cykliczne warsztaty dla nauczycieli, rodziców, dzieci mające na celu pogłębienie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, poznanie nowych metod pracy wychowawczej, zdobywania kompetencji w obszarze psychofizycznych procesów rozwojowych – terminy podawane na stronie www i plakatach.