Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć indywidualnych/ bezpośrednich  z dziećmi w ramach WWRD do odwołania, zorganizowany jest pakiet możliwości prowadzenia innych  form wczesnego wspomagania określonych w rozporządzeniach MEN w sprawie organizacji WWRD oraz zdalnego nauczania.
1. konsultacje  z pedagogiem /SI , terapeutą SI, terapeutą TUS, psychologiem poprzez pocztę elektroniczną biuro@poradniachybie.pl
2. instruktaże dla rodziców zamieszczane na stronie poradni w zakładce AKTUALNOSCI
3. instruktaże dla rodziców przekazywane na pocztę elektroniczną rodziców
4. konsultacje telefoniczne
nr 501721364  dyżur pedagogiczno-logopedyczny
     663 618062  dyżur psychologiczny
      500775956  dyżur pedagogiczny, TUS
5. konsultacje przez SKYPE  danuta.ewa.pietroszek w godz. 10.00 -12.00
Jesteśmy do dyspozycji.