Poradnia wydaje opinie :
1. pedagogiczne, psychologiczne i inne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
2. pedagogiczne, psychologiczne na wniosek klienta.
3. od 1 marca 2017 nie wydajemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
Poradnia świadczy usługi odpłatnie.